środa, 23 maja 2012

Bonnie Wright

Wysłane:SAE
Send: SAE
Otrzymane:  Podpisane zdjęcie
Received: Signed photo
Czas oczekiwania: 1 miesiąc
Waiting time: 1 month

Informujcie o NN ;)
Wypchanych! ;*